6

Waarom?

Waarom werken bij Noorderzorg?

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de beste zorg te verlenen, huishoudelijke ondersteuning te geven en vooral de cliënt zich thuis te laten voelen. Zoveel prachtige initiatieven zijn in ontwikkeling die de cliënt laten glimlachen en de medewerker laten genieten van zijn werk. Het is juist die aandacht voor elkaar die maakt dat werken in de zorg waardevol is. Binnen onze organisaties is er veel mogelijk en wordt er vooral gekeken naar het welzijn van de cliënt. De cliënt kan en mag zijn wensen uitspreken en de medewerker probeert er een goede invulling aan te geven.

Positieve gezondheid

In onze organisaties werken we volgens het concept ‘positieve gezondheid’. Binnen deze visie wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte. We kijken vooral naar wat de cliënt nog kan, hoe hij omgaat met levensuitdagingen bij veranderingen op fysiek, emotioneel en sociaal vlak. We vinden het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk eigen regie voert en hechten veel waarde aan de rol van familie en naasten

Draai je scherm even voor een optimale weergave