25

Manager Planning & Control (36 uur)

Noorderzorg is een nieuwe naam voor ouderenzorg in Noord-Groningen en zet zich in voor wonen, welzijn en zorg. We bieden woonruimte, alle vormen van intensieve ouderenzorg, thuiszorg en huishoudelijke zorg vanuit de Wmo. In Van Julsingha in Delfzijl, Hunsingoheerd in Uithuizen en De Mieden in Uithuizermeeden beschikken we over zorgappartementen en verpleeghuisplaatsen. We werken vanuit een visie op Positieve Gezondheid en we hanteren het uitgangspunt dat aandacht voor welzijn een betere balans in zorg geeft. Met ons voelt de cliënt zich altijd thuis. De jaarlijkse omzet van Noorderzorg bedraagt ruim € 22 miljoen en de totale formatie is ongeveer 320 Fte.

Voor onze nieuwe organisatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Manager Planning & Control
(36 uur)

Wat ga je doen?
• De Manager Planning & Control is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de planning- en control cyclus (kaderbrief, begroting, rapportages en jaarrekening) op Noorderzorg-niveau;
• Je bent sparringpartner van de bestuurder en de Business Units inzake bedrijfsvoering, nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening en samenwerkingsverbanden;
• Analyseert proactief bedrijfseconomische informatie (trend-, scenario-, risico en kansen analyse) en geeft op basis hiervan gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en managers;
• Je initieert en implementeert veranderingen, gericht op continue verbetering van sturing en het financieel in control zijn van Noorderzorg;
• Je voert de regie op de zorgcontractering van Noorderzorg binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);
• Samen met de afdeling Kwaliteit, Innovatie en Opleiding ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het intern controleplan IC vanuit de externe AO/IC richtlijnen van de NZa en de controleprotocollen van de gemeenten en zorgverzekeraars zodat controles op basis van juiste criteria worden uitgevoerd;
• Leiding geven aan de financial controllers, de afdeling zorgregistratie en de salarisadministratie (6 medewerkers).

Wat vragen wij van je?
• Voor deze functie heb je een HBO werk- en denkniveau op financieel-economisch gebied;
• Minimaal 5 jaar ervaring als Business Controller;
• Kennis van ontwikkelingen in de zorgmarkt, wet- en regelgeving en regionale
• ontwikkelingen;
• Kennis van zorgcontractering, zorgregistratie en planning en control binnen de VV-sector;
• Je bent flexibel, overtuigend en doelgericht en denkt actief mee over de complexe verhoudingen tussen zorgverlening en winstgevende bedrijfsvoering;
• Sociale vaardigheden zoals het kunnen initiëren, motiveren, coachen en het omgaan met tegengestelde belangen zijn nodig voor het leidinggeven aan de afdeling, bij het begeleiden van veranderingsprocessen en bij het beïnvloeden van processen in de organisatie.

Sollicitatie

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie, vóór vrijdag 26 juli 2019, bij voorkeur via e-mail richten aan sollicitatie@noorderzorg.nl. / Noorderzorg, Industrieweg 14b, 9981 HJ Uithuizen, t.a.v. mevr. C. Kwant, Personeelsconsulent. Graag reageren met sollicitatie-/motivatiebrief + uitgebreid CV. Bij aanstelling zal een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigd moeten worden. Het nagaan van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Een aanstellingsassessment behoort tot de mogelijkheden.

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 20 augustus 2019.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je contact zoeken via: sollicitatie@noorderzorg.nl. Geef in de mail je telefonische bereikbaarheid aan en de Manager Planning & Control a.i. neemt contact op. Voor wat betreft vragen over de procedure kun je contact opnemen met Caroline Kwant 0595-745021.

Aanvullende informatie

Waarom je bij ons solliciteert?
• Het is een uitdagende en nieuwe functie in een prettige en collegiale en dynamische
werkomgeving waarin aandacht voor elkaar, (persoonlijke) ontwikkeling en kwaliteit voorop staan;
• Inschaling en salariëring volgens cao VVT.

Online solliciteren

Draai je scherm even voor een optimale weergave