25

Ambtelijk Secretaris OR en CCR (16 uur)

Noorderzorg is een nieuwe naam voor ouderenzorg in Noord-Groningen en zet zich in voor wonen, welzijn en zorg. We bieden woonruimte, alle vormen van intensieve ouderenzorg, thuiszorg en huishoudelijke zorg vanuit de Wmo. In Van Julsingha in Delfzijl, Hunsingoheerd in Uithuizen en De Mieden in Uithuizermeeden beschikken we over zorgappartementen en verpleeghuisplaatsen. We werken vanuit een visie op Positieve Gezondheid en we hanteren het uitgangspunt dat aandacht voor welzijn een betere balans in zorg geeft. Met ons voelt de cliënt zich altijd thuis.

Als gevolg van een structuurwijziging binnen Noorderzorg, is er op het Bestuursbureau een vacature ontstaan voor een enthousiaste

             Ambtelijk Secretaris OR en CCR

                               (16 uur)

 

 Als ambtelijke secretaris ben je een professional die de ondernemersraad (OR) en de centrale cliëntenraad (CCR) op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied ondersteunt en faciliteert. Je werkt proactief aan het continu verbeteren van de medezeggenschapsprocessen en samenwerking.

Wat ga je doen?

–      Je bent aanspreekpunt en spil voor het contact met de OR en CCR, je verspreidt en verzamelt informatie zodanig dat diverse betrokken partijen en de achterban op een begrijpelijke wijze geïnformeerd worden

–      Je bereidt OR- /CCR-vergaderingen inhoudelijk voor en je draagt zorg voor de verslaglegging hiervan

–      Je werkt uit rapporten, brieven en andere stukken (in concept) t.b.v. de voorzitter of OR/CCR, o.a. adviesaanvragen, instemmingverzoeken, beleidsnotities

–      Je draagt zorg voor voortgangsbewaking, het bewaken van afspraken en alle correspondentie van de OR/CCR, waardoor het besluitvormingsproces en de opvolging goed gefaciliteerd is

–      Je bewaakt de juistheid van de informatie, procedures, processen en de voortgang in de uitvoering en adviseert daarover aan OR/CCR

–      Je ziet toe op naleving van gemaakte afspraken en opvolging van acties

–      Je houdt het intranet actueel en je draagt zorg voor het bijhouden van een digitaal archief, dat daarmee compleet, overzichtelijk en geordend is

–      Je bent kartrekker in het opstellen van jaarplannen- en jaarverslagen. Je houdt dit proces nauwlettend in de gaten en hebt hierover overleg met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de cliëntenraad

–      Je ondersteunt zowel de OR als de cliëntenraad bij het overleg, het advies-, en instemmingsrecht

–      Je toetst de gang van zaken en besluiten op de WOR/Wmcz en andere relevante wetgeving en huishoudelijke reglementen

–      Je bent vraagbaak voor OR/CCR en Locatie CR leden, medewerkers en anderen binnen de organisatie

Wat vragen wij van je?

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur aangevuld met de opleiding Leergang ambtelijk secretaris van de VASMO
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring als (ambtelijk) secretaris
 • Je hebt goede kennis van de Wet op de Ondernemings Raad en de Wmcz
 • Je hebt ruime ervaring in digitale officepakketten en je bent vaardig in het gebruik van Sharepoint, iBabs en teams van microsoft office
 • Je werkt accuraat en integer en je bent communicatief sterk en sociaalvaardig
 • Je bent proactief en ontwikkelingsgericht in het inspireren en voor informeren op de thema’s die onder de aandacht zijn van de OR en de CCR
 • Je stelt jezelf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verzamelt informatie voor idee- en besluitvorming
 • Je bent volhardend, geduldig en hebt doorzettingsvermogen
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Je kunt prioriteiten stellen en bent in staat om verstoringen in de uitvoering zelfstandig op te lossen
 • Je kunt hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden
 • Je hebt een flexibele werkhouding en bent stressbestendig

Waarom je bij ons solliciteert?

 • Het is een uitdagende functie in een prettige, collegiale en dynamische werkomgeving waarin aandacht voor elkaar, (persoonlijke) ontwikkeling en kwaliteit voorop staan
 • Een specialistische functie voor gemiddeld 16 uur per week met flexibele werktijden
 • Het is goed mogelijk naast deze functie elders binnen Noorderzorg werkzaam te zijn
 • Inschaling en salariëring volgens cao VVT, FWG 45 tussen € 2.338,08 en € 3.153,90, afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao VVT, zoals een vakantiebijslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33%

Sollicitatie

Informatie en sollicitatie

Het betreft een tijdelijke functie met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

 

Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met de heer H. Nijmeijer, bestuurssecretaris, 0595-745010 of contact zoeken via sollicitatie@noorderzorg.nl. Geef in de mail je telefonische bereikbaarheid aan, waarna we contact met je zoeken.

Voor wat betreft vragen over de procedure kun je contact opnemen met Caroline Kwant, personeelsconsulent 0595-745021.

 

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie, vóór 25 april 2020, bij voorkeur via e-mail richten aan sollicitatie@noorderzorg.nl / Noorderzorg, Industrieweg 14b, 9981 HJ Uithuizen, t.a.v. mevr. C. Kwant, Personeelsconsulent.

Graag reageren met sollicitatie-/motivatiebrief + uitgebreid CV. Bij aanstelling zal een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigd moeten worden. Het nagaan van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Indien er een geschikte kandidaat wordt gevonden, dan sluit de procedure eerder.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Online solliciteren

Draai je scherm even voor een optimale weergave