25

Missie

Wat vinden wij belangrijk?

Je doet waar je goed in bent
Werken in deze organisaties betekent dat je werkt vanuit jouw kracht. We vinden het belangrijk dat jij een positie krijgt die jou de kans geeft om te doen waar jij goed in bent en waar jij enthousiast van wordt. Je bent duidelijk eigenaar van je vak. De zorgvraag van cliënten wordt zwaarder en er komt een groter accent te liggen op mensen met dementie en complexe somatische problematiek. Mensen blijven langer thuis wonen en zo ontstaat meer en vraag naar complexere thuiszorg en ondersteuning. Jouw specifieke competenties zijn nodig en we investeren daarom in opleidingen en deskundigheidsbevordering.

Onze cliënt houdt de regie
Ons uitgangspunt is dat de cliënt in regie is over het eigen leven en zijn zorg. De regie blijft bij hem en bij zijn naasten. Hierdoor blijft de vertrouwde omgeving dichtbij, wat heel comfortabel kan zijn. Jouw inspanning blijft aanvullend daarop, ook wanneer iemand in onze huizen gaat wonen. Je kijkt bij de cliënt vooral naar wat hij nog kan en jij vult daarop aan vanuit positieve gezondheid.

Bedrijfseconomisch gezond
De cliënt is in regie en de professionals zijn eigenaar van hun vak. Dit maakt dat wij met minder managementlagen organiseren. Zo is meer geld beschikbaar voor de zorg. Daarnaast hebben wij de kwaliteit van ondersteunende systemen versterkt. Om jou en je collega’s goed te positioneren werken we aan integratie van huishouding en activiteitenbegeleiding in de zorgteams. Deze samenwerking is nodig om de cliënt zoveel mogelijk zijn leven te laten leiden.

 

 

 

 

 

Draai je scherm even voor een optimale weergave