25

Werken in de Zorg Noord

De vacatures

Waarom werken in de zorg?

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de beste zorg te verlenen, huishoudelijke ondersteuning te geven en vooral de klant zich thuis te laten voelen.

In onze organisaties is veel mogelijk en wordt er vooral gekeken naar het welzijn van de cliënt. De cliënt kan en mag zijn wensen uitspreken en de medewerker probeert er een goede invulling aan te geven.

Vrijwilliger
in de zorg?

Word vrijwilliger

Wat vinden wij
belangrijk?

Doen waar je
goed in bent
Onze klant
houdt regie
Bedrijfs-economisch gezond

Je doet waar je goed in bent

Werken binnen onze organisaties betekent dat je werkt vanuit jouw kracht. We vinden het belangrijk dat jij een positie krijgt die jou de kans geeft om te doen waar jij goed in bent en waar jij enthousiast van wordt. Je bent duidelijk eigenaar van je vak. De zorgvraag van cliënten wordt zwaarder en er komt een groter accent te liggen op mensen met dementie en complexe somatische problematiek. Mensen blijven langer thuis wonen en zo ontstaat meer vraag naar complexere thuiszorg en ondersteuning. Omdat wij bij Noorderzorg jouw specifieke competenties waarderen en stimuleren, investeren wij in opleidingen en deskundigheidsbevordering. 

 

Onze klant houdt regie

Ons uitgangspunt is dat de cliënt in regie is over zijn eigen leven en de daarbij horende zorg. De regie blijft bij hem en bij zijn naasten. Hierdoor blijft de vertrouwde omgeving dichtbij, wat vaak als comfortabel wordt ervaren. Jouw werkzaamheden blijven aanvullend hierop, ook wanneer een cliënt in een van onze huizen komt wonen. Je kijkt vooral naar wat de cliënt nog wel kan en vult daarop aan vanuit positieve gezondheid

Bedrijfs-economisch gezond

De cliënt is in regie en de professionals zijn eigenaar van hun vak. Dit maakt dat wij met minder managementlagen organiseren. Zo is meer geld beschikbaar voor zorg. Daarnaast hebben wij de kwaliteit van ondersteunende systemen versterkt. Om jou en je collega’s goed te positioneren werken we aan integratie van huishouding en activiteitenbegeleiding binnen de zorgteams. Deze samenwerking is nodig om de cliënt zo zorgeloos mogelijk zijn leven te laten leiden.


7

Onze
locaties

Van Julsingha Noorderzorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning

Van Julsingha Noorderzorg Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning

In het Van Julsingha bieden we woonruimte, alle vormen van intensieve ouderen- en verpleeghuiszorg zoals psychogeriatrische problematiek, huishoudelijke ondersteuning (Wmo) en thuiszorg. Deze zorg wordt geleverd in gemeenten Delfzijl en Appingedam.

Adresgegevens

Van Julsingha / Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23, 9934 EH Delfzijl
(0596) 63 50 80

De Mieden en Hunsingoheerd - Noorderzorg Thuis en Huishoudelijke ondersteuning

De Mieden en Hunsingoheerd - Noorderzorg Thuis en Huishoudelijke ondersteuning

Noorderzorg heeft twee locaties in gemeente Het Hogeland. Onze locatie Hunsingoheerd in Uithuizen biedt de mogelijkheid voor ouderen om zelfstandig te wonen met door ons geleverde thuiszorg. Locatie De Mieden in Uithuizermeeden hanteert hetzelfde woonconcept, maar is uitgebreid met zorgappartementen en verpleeghuisplaatsen. Vanuit huishoudelijke ondersteuning (Wmo) verlenen wij huishoudelijke ondersteuning in de gemeenten Het Hogeland, Winsum en Loppersum op basis van een indicatie.

Adresgegevens

De Mieden / Noorderzorg Thuis
Hoofdstraat 61a |9982 AB Uithuizermeeden
(0595) 40 52 22 / (0595) 74 50 20

Hunsingoheerd / Noorderzorg Thuis
Borgweg 100 | 9981 CJ, Uithuizen
(0595) 43 71 00 / (0595) 74 50 20

Bedrijfsbureau Noorderzorg
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
(0595) 74 50 10

Draai je scherm even voor een optimale weergave