25

Werken in de Zorg Noord

De vacatures

De vacatures gelden voor alle locaties. In je sollicitatie kun je kenbaar maken naar welke organisatie je voorkeur uitgaat:

Waarom werken in de zorg?

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de beste zorg te verlenen, huishoudelijke ondersteuning te geven en vooral de klant zich thuis te laten voelen.

In onze organisaties kan veel en er wordt vooral gekeken naar het welzijn van de klant. De klant kan en mag zijn wensen uitspreken en de medewerker probeert er een goede invulling aan te geven.

Vrijwilliger
in de zorg?

Word vrijwilliger

Wat vinden wij
belangrijk?

Doen waar je
goed in bent
Onze klant
houdt regie
Bedrijfs-economisch gezond

Je doet waar je goed in bent

Werken in deze organisaties betekent dat je werkt vanuit jouw kracht. We vinden het belangrijk dat jij een positie krijgt die jou de kans geeft om te doen waar jij goed in bent en waar jij enthousiast van wordt. Je bent duidelijk eigenaar van je vak. De zorgvraag van klanten wordt zwaarder en er komt een groter accent te liggen op mensen met dementie en complexe somatische problematiek. Mensen blijven langer thuis wonen en zo ontstaat meer en vraag naar complexere thuiszorg en ondersteuning. Jouw specifieke competenties zijn nodig en we investeren daarom in opleidingen en deskundigheids-bevordering.

Onze klant houdt regie

Ons uitgangspunt is dat de klant in regie is over het eigen leven en zijn zorg. De regie blijft bij hem en bij zijn naasten. Hierdoor blijft de vertrouwde omgeving dichtbij, wat heel comfortabel kan zijn. Jouw inspanning blijft aanvullend daarop, ook wanneer iemand in onze huizen gaat wonen. Je kijkt bij de klant vooral naar wat hij nog kan en jij vult daarop aan vanuit positieve gezondheid.

Bedrijfs-economisch gezond

De klant is in regie en de professionals zijn eigenaar van hun vak. Dit maakt dat wij met minder managementlagen organiseren. Zo is meer geld beschikbaar voor de zorg. Daarnaast hebben wij de  kwaliteit van ondersteunende systemen versterkt. Om jou en je collega’s goed te positioneren werken we aan integratie van huishouding en activiteitenbegeleiding in de zorgteams. Deze samenwerking is  nodig om de klant zoveel mogelijk zijn leven te laten leiden.


7

Onze
locaties

Van Julsingha Noorderzorg Thuis en Wmo

www.julsingha.nl

Van Julsingha Noorderzorg Thuis en Wmo

In het Van Julsingha bieden we woonruimte, alle vormen van intensieve ouderen- en verpleeghuiszorg zoals psychogeriatrische problematiek, Wmo en thuiszorg. Dit wordt geleverd in gemeenten Delfzijl en Appingedam.

Adresgegevens

Van Julsingha / Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23, 9934 EH Delfzijl
(0596) 63 50 80

De Mieden Hunsingoheerd Noorderzorg Thuis Huishoudelijke ondersteuning (Wmo)

www.gerack.nl

De Mieden  Hunsingoheerd  Noorderzorg Thuis  Huishoudelijke ondersteuning (Wmo)

Noorderzorg heeft twee locaties in gemeente Het Hogeland. In Hunsingoheerd te Uithuizen woont de oudere zelfstandig en leveren we gevraagde zorg. Dit woonconcept hanteren we ook in De Mieden te Uithuizermeeden, dat is uitgebreid met zorgappartementen en verpleeghuisplaatsen. Daarnaast leveren we thuiszorg (Noorderzorg Thuis) in de regio Uithuizen/Uithuizermeeden. Vanuit Wmo (wettelijke regeling) verlenen wij huishoudelijke ondersteuning in de gemeenten Het Hogeland, Winsum en Loppersum op basis van een indicatie.

Adresgegevens

De Mieden / Noorderzorg Thuis
Hoofdstraat 61a |9982 AB Uithuizermeeden
(0595) 40 52 22 / (0595) 74 50 20

Hunsingoheerd / Noorderzorg Thuis
Borgweg 100 | 9981 CJ, Uithuizen
(0595) 43 71 00 / (0595) 74 50 20

Bedrijfsbureau Noorderzorg
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
(0595) 74 50 10

Draai je scherm even voor een optimale weergave