6

Werken in de Zorg Noord

De vacatures

Waarom werken in de zorg?

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de beste zorg te verlenen, huishoudelijke ondersteuning te geven en vooral de klant zich thuis te laten voelen.

In onze organisaties is veel mogelijk en wordt er vooral gekeken naar het welzijn van de cliënt. De cliënt kan en mag zijn wensen uitspreken en de medewerker probeert er een goede invulling aan te geven.

Vrijwilliger
in de zorg?

Word vrijwilliger

Wat vinden wij
belangrijk?

Doen waar je
goed in bent
Onze klant
houdt regie
Bedrijfs-economisch gezond

Je doet waar je goed in bent

Werken binnen onze organisaties betekent dat je werkt vanuit jouw kracht. We vinden het belangrijk dat jij een positie krijgt die jou de kans geeft om te doen waar jij goed in bent en waar jij enthousiast van wordt. Je bent duidelijk eigenaar van je vak. De zorgvraag van cliënten wordt zwaarder en er komt een groter accent te liggen op mensen met dementie en complexe somatische problematiek. Mensen blijven langer thuis wonen en zo ontstaat meer vraag naar complexere thuiszorg en ondersteuning. Omdat wij bij Noorderzorg jouw specifieke competenties waarderen en stimuleren, investeren wij in opleidingen en deskundigheidsbevordering. 

 

Onze klant houdt regie

Ons uitgangspunt is dat de cliënt in regie is over zijn eigen leven en de daarbij horende zorg. De regie blijft bij hem en bij zijn naasten. Hierdoor blijft de vertrouwde omgeving dichtbij, wat vaak als comfortabel wordt ervaren. Jouw werkzaamheden blijven aanvullend hierop, ook wanneer een cliënt in een van onze huizen komt wonen. Je kijkt vooral naar wat de cliënt nog wel kan en vult daarop aan vanuit positieve gezondheid

Bedrijfs-economisch gezond

De cliënt is in regie en de professionals zijn eigenaar van hun vak. Dit maakt dat wij met minder managementlagen organiseren. Zo is meer geld beschikbaar voor zorg. Daarnaast hebben wij de kwaliteit van ondersteunende systemen versterkt. Om jou en je collega’s goed te positioneren werken we aan integratie van huishouding en activiteitenbegeleiding binnen de zorgteams. Deze samenwerking is nodig om de cliënt zo zorgeloos mogelijk zijn leven te laten leiden.


6

Onze
locaties

Van Julsingha

Van Julsingha

In locatie Van Julsingha bieden we woonruimte, alle vormen van intensieve ouderen- en verpleeghuiszorg zoals psychogeriatrische problematiek en thuiszorg. Deze zorg wordt geleverd in de gemeenten Delfzijl en Appingedam.

Adresgegevens

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23, 9934 EH Delfzijl
(0596) 63 50 80

De Mieden

De Mieden

In locatie De Mieden bieden we woonruimte, alle vormen van intensieve ouderen- en verpleeghuiszorg zoals psychogeriatrische problematiek en thuiszorg.

Adresgegevens

De Mieden 
Hoofdstraat 61a |9982 AB Uithuizermeeden
(0595) 40 52 22

 

Hunsingoheerd

Hunsingoheerd

Onze locatie Hunsingoheerd in Uithuizen biedt de mogelijkheid voor ouderen om zelfstandig te wonen met door ons geleverde thuiszorg, die op deze locatie aanwezig is.

 

 

Adresgegevens

Hunsingoheerd 
Borgweg 100 | 9981 CJ, Uithuizen
(0595) 43 71 00 / (0595) 74 50 20

Noorderzorg Thuis

Noorderzorg Thuis

Noorderzorg Thuis verzorgt persoonlijke verzorging aan huis vanuit de locaties Delfzijl en Uithuizen. Wij verzorgen thuiszorg in Hunsingoheerd, de omliggende aanleunwoningen maar ook bij cliënten in de wijk.

Adresgegevens

Noorderzorg Thuis locatie Uithuizen 
Borgweg 100 | 9981 CJ, Uithuizen
(0595) 74 50 20

Noorderzorg Thuis locatie Delfzijl
Koningin Wilhelminapark 23, 9934 EH Delfzijl
(0596) 63 50 80

Noorderzorg Diensten Thuis BV

Noorderzorg Diensten Thuis BV

Noorderzorg Diensten Thuis verleent vanuit locatie De Mieden huishoudelijke ondersteuning (Wmo) bij cliënten thuis in de gemeenten Het Hogeland (Uithuizen, Uithuizermeeden, Winsum) en Loppersum op basis van een indicatie.

Adresgegevens

Noorderzorg Diensten Thuis BV 
Hoofdstraat 61a |9982 AB Uithuizermeeden
(0595) 40 52 00

Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau

Adresgegevens

Bedrijfsbureau Noorderzorg
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
(0595) 74 50 10

Draai je scherm even voor een optimale weergave